6 / 7
Czy aniołowie mają skrzydła?
Oczywiście nie. Ukazywali się jednak czasami ludziom w uskrzydlonej postaci (Księga Ezechiela, Księga Izajasza, Apokalipsa). W ikonografii od IV wieku ptasie skrzydła aniołów symbolizują ich pozaziemskie pochodzenie i niepodleganie prawom rzeczywistości doczesnej. Chrześcijański wschód stworzył nawet reguły dotyczące malowania skrzydeł różnych chórów anielskich, np. skrzydła dwukolorowe (np. niebieskie na górze i czerwone od spodu) oznaczają archaniołów, a skrzydła z oczami – trony. Diabły maluje się często z odrażającymi czarnymi skrzydłami nietoperza albo wrony.
+

© GFreihalter/Wikipedia | CC BY-SA 3.0