7 / 7
Czy aniołowie umieją grać?
Instrumenty muzyczne w dłoniach aniołów symbolizują to, że ich głównym „zajęciem” jest wieczne oddawanie czci Bogu. Poza tym w Apokalipsie św. Jana przerażające odgłosy trąb mają zapowiedzieć zbliżający się koniec świata. Malarze i rzeźbiarze często umieszczają trąby w rękach archaniołów – najczęściej św. Michała, niekiedy również św. Gabriela w scenie Zwiastowania.
+

© Public-Domain