3 / 7
Florian
(Pobożni ludzie w głos Pana chwalcie) Gdy zaraźliwe powietrze trwało, Za twą przyczyną wkrótce ustało; A lud do Ciebie gdy prośby wznosił, Pociechę miewał, skutek odnosił. Sprawże i teraz, gdy Cię błagamy, Skutku próśb naszych niech doznawamy; Ratuj od ognia, strzeż nas w zarazach, Bądź nam Patronem w wszelkich złych razach. Lecz nade wszystko chroń od zarazy Złych obyczajów, Boga obrazy; A niech zakwitnie starym zwyczajem, Pobożność Ojców z miłością wzajem. Amen
+

© Francesco del Cossa | Public Domain