7 / 7
Rozalia
(Witaj Różo bez ostrości) Uproś dla nas łaskę twego Oblubieńca kochanego, By dał grzechów odpuszczenie I powietrza oddalenie. Bogu cześć niech z chwałą będzie, Rozalię chwalmy wszędzie, By nas przez jej obronę Złe odeszło precz na stronę. Amen
+

© Public Domain