11 / 12
Jan. Efez, ruiny bazyliki św. Jana
Według tradycji chrześcijańskiej św. Jan, apostoł i ewangelista, jako jedyny z dwunastu zmarł śmiercią naturalną. Miało to mieć miejsce za panowania cesarza Trajana w Efezie w Azji Mniejszej. W IV w. wzniesiono tu poświęconą mu świątynię, która już dwieście lat później popadła w ruinę.
+

© Public Domain