2 / 12
Relikwie św. Andrzeja przez wieki były przenoszone z miejsca na miejsce. W 1964 r. czaszka została przewieziona z Rzymu do bazyliki w Patras (na zdjęciu). W tym samym roku trafiła tam szczęka, dotąd przechowywana we włoskiej Pienzy, zaś fragmenty krzyża dotarły tam w 1980 r. Inne relikwie są rozproszone po świecie, np. dłoń znajduje się w katedrze w Sarzana, której patronem jest św. Andrzej, zaś fragment kości spoczywa w kościele pw. św. Franciszka w Città di Castello, również we Włoszech.
+

© Wikipedia