4 / 12
Relikwie św. Bartłomieja
Legenda głosi, że w 983 r. cesarz Otton II zażądał od mieszkańców Beneventu przekazania relikwii świętego, ale ci sprytnie oddali mu szczątki kogoś innego. Zostały złożone w Bazylice San Bartolomeo all’Isola w Rzymie, podczas gdy prawdziwe relikwie świętego spoczywają w kościele św. Bartłomieja w Benevencie (na zdjęciu).
+

© Wikipedia