7 / 12
Jakub Większy – Santiago de Compostela, bazylika św. Jakuba
Poświęcona Jakubowi Apostołowi bazylika sławą ustępuje chyba tylko rzymskiej Bazylice św. Piotra. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Jakub, syn Zebedeusza, zwany Większym lub Starszym dla odróżnienia od drugiego Jakuba, zginął śmiercią męczeńską ścięty w Jerozolimie za panowania Heroda Agrypy. Jego ciało miało zostać przewiezione przez uczniów do Galicji.
+

© Wikimedia