9 / 12
Jakub Mniejszy – Rzym, bazylika św. Apostołów
Kwestia relikwii Jakuba, syna Alfeusza, zwanego Mniejszym lub Młodszym (dla odróżnienia od św. Jakuba czczonego w Santiago de Compostela), ciągle pozostaje sporna.
+

© James the Lesser, according to François Boucher.