4 / 9
Szczątki św. Macieja
Część relikwii została następnie przeniesiona do opactwa św. Justyny w Padwie (na zdjęciu), gdzie spoczywają do dziś. Inne przechowywane są w opactwie św. Macieja w Trewirze w Niemczech.
+

© Wikipedia