4 / 12
Świątynia, kościół, meczet
Łuk Galeriusza i Rotunda sąsiadują z wczesnośredniowiecznymi zabytkami w mieście Saloniki, w środkowej Macedonii, na północy Grecji. Cesarz rzymski Galeriusz polecił wznieść te dwie budowle jako elementy cesarskiego kompleksu związanego z jego pałacem w Salonikach. Cesarz Teodozjusz nakazał adaptację na kościół chrześcijański pod koniec IV wieku. Zachowały się niektóre z oryginalnych mozaik – pas przedstawiający świętych z rękami wzniesionymi w modlitwie. Budynek służył jako kościół przez ponad 1200 lat, do czasu, gdy miasto padło pod najazdem Turków Osmańskich. W 1590 r. został przebudowany na meczet, zwany Meczetem Sulejmana Hortaji Effendi, a do budowli dodano minaret. Był używany jako meczet do 1912 r., kiedy Grecy zajęli miasto podczas wojny bałkańskiej. Greccy kapłani prawosławni ponownie konsekrowali budowlę i opuścili minaret.
+