5 / 12
Bazylika śś. Kosmy i Damiana
Kościół na Forum Romanum, którego elementy zawierają oryginalne rzymskie budynki. Okrągła budowla przy wejściu na Forum (dziś nieużywana) została zbudowana na początku IV wieku jako świątynia rzymska. Główny budynek mógł być biblioteką cesarskiego forum. Stał się kościołem w 527 r. i mieści ważne, ale w dużym stopniu odrestaurowane, wczesnochrześcijańskie dzieła sztuki, zwłaszcza mozaiki. Dziś jest to jeden ze starożytnych kościołów zwanych tituli, których patronami są kardynałowie diakoni.
+