12 / 12
Jakąż wielką wartość ma ta wzruszająca, świetlana, czysta miłość małżeńska, która każe małżonkom jakoby w jednym pulsie dusz przeżywać już tylko jeden smutek, jeden ból, jedną radość i jedną miłość do Jezusa.
+

© Gades Photography/Unsplash | CC0