3 / 12
Kochający żyje w ukochanym, zajmuje się nim, nie zaś na przykład rozkoszowaniem się własną miłością. W miłości małżeńskiej w Jezusie tendencja ta wznosi się do naszego zainteresowania zbawieniem drugiego, nie tylko jednak tak, jak ma to miejsce w każdej miłości bliźniego, lecz z tą osobliwością, że jest to człowiek przeznaczony dla tej konkretnej osoby, którego zbawienie obchodzi ją w bardzo szczególny sposób, bardziej niż zbawienie wszystkich innych ludzi.
+

© Shutterstock