4 / 12
Z każdą miłością idzie oczywiście w parze głębsze zrozumienie drugiej osoby, uchwycenie jej właściwej istoty, która przebija się tylko w sposób niedoskonały przez wiele zahamowań i słabości.
+

© PIXABAY