8 / 12
Naturalna miłość małżeńska niesie niebezpieczeństwo, że z drugiej osoby uczyni się absolutne centrum życia i w ten sposób miłość stanie się bałwochwalstwem. W przypadku miłości małżeńskiej w Chrystusie niebezpieczeństwo to zostaje całkowicie zażegnane.
+

© Pexels | CC0