10 / 12
Jan Paweł II w „oknie papieskim”
Gdy żartobliwie rozmawiał z młodzieżą w czasie pielgrzymek.
+

© Wojciech Laski/EAST NEWS