2 / 12
Wysoko wzniesione ramiona, na znak otwartości i przyjęcia drugiego człowieka
Czasem także uwielbienia Boga…
+

© JANUSZ ROSIKOŃ/FOTONOVA