3 / 12
Przekraczanie progu świątyń innych wyznań chrześcijańskich i innych religii (w tym synagogi i meczetu)
Na znak szacunku, przyjaźni i dialogu.
+

© Paul Hanna/EAST NEWS