4 / 12
Gestykulacja
W czasie mówienia homilii na mszach polowych, np. na stadionach. Wzmocnienie treści kazania.
+

© ASSOCIATED PRESS/East News