5 / 12
Położenie rąk na głowie
Wyraz ojcowskiej miłości, przekazanie Ducha Świętego, błogosławieństwo.
+

© EAST NEWS