8 / 12
Zakładanie nart i jazda na nich w górach
Do tej pory papieżom nie wypadało! Znak radości życia w ciele, sprawności fizycznej.
+

© JET SET/REPORTER