2 / 7
Postawa siedząca
Postawa siedząca pojawiła się w liturgii bardzo późno. Została wprowadzona pod wpływem kościołów protestanckich. Wcześniej w liturgii obecne były tylko postawa stojąca i klęcząca. Postawa siedząca przysługiwała jedynie duchowieństwu. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego stwierdza: „Wierni siedzą podczas czytań przed Ewangelią i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii i przygotowania darów oraz – zależnie od okoliczności – kiedy zachowuje się święte milczenie po Komunii świętej”.
+

© ZoneCreative I Shutterstock