3 / 7
Postawa stojąca
Postawa stojąca jest podstawową postawą w trakcie liturgii. Jest znakiem radości z odkupienia, a także wolności. Oznacza gotowość do działania i spotkania z przychodzącym Panem. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR) stwierdza: „Wierni stoją od rozpoczęcia śpiewu na wejście albo od początku wejścia kapłana do ołtarza aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu Alleluja przed Ewangelią; w czasie głoszenia Ewangelii; podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej; od wezwania Orate fratres przed modlitwą nad darami do końca Mszy świętej, z wyjątkami, które zostaną niżej wymienione”.
+

© Jean-Matthieu GAUTIER/CIRIC