4 / 7
Bicie w piersi
To znak skruchy i żalu za grzechy. Niektóre z interpretacji mówią o tym, że gest ten ma obudzić nasze „zaspane” sumienie. Wykonujemy go podczas aktu pokuty wypowiadając słowa: „moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina”.
+

© Diocesi cattolica di Saginaw-(CC BY-ND 2.0)