5 / 7
Znak pokoju
W znaku pokoju, jak mówi OWMR, „Kościół prosi o pokój i jedność dla siebie samego i dla całej ludzkiej rodziny, wierni zaś okazują sobie trwającą w Kościele komunię i miłość, zanim przyjmą Najświętszy Sakrament”. Wprowadzenie dalej określa, że „Wszyscy zaś zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu wyrażają sobie wzajemnie pokój i komunię miłości. Kiedy przekazuje się znak pokoju, można powiedzieć: Pokój Pański niech zawsze będzie z tobą lub Pokój z tobą. Na te słowa odpowiada się: Amen”. Przekazywać należy go jedynie osobom stojącym najbliżej nas.
+

© Philippe Lissac - Godong