6 / 7
Trzy krzyżyki na czole, ustach i piersi
Nakreślenie znaku krzyża go na czole, ustach i sercu oznacza, że Słowo, którego słucham uświęca mnie, czyni błogosławionym. To także wezwanie do wiary w usłyszane Słowo, które ma moc uczynić mnie błogosławionym, czyli szczęśliwym. Kreślimy go przed wysłuchaniem Ewangelii.
+

© William ALIX/CIRIC