11 / 13
Ołtarz w kaplicy św. Elżbiety.
+

© Andrzej Jurkowski/Wikipedia | CC BY-SA 3.0