7 / 7
Zawilec wieńcowy
Zwany również „kwiatem wichru”. Rośnie na polach i może przybierać różne barwy. Zawilec o lśniących czerwienią kwiatach według tradycji chrześcijańskiej powstał z kropli krwi, które skropiły ziemię pod Krzyżem Chrystusa.
+

© Shutterstock