1/9

Róża

Róża jest z całą pewnością najbardziej maryjnym ze wszystkich kwiatów. W wymiarze mistycznym symbolizuje tajniki oraz poruszenia serca. Biała i pozbawiona kolców wyraża nieskalaność Maryi, różowa – tajemnicę Wcielenia, czerwona – miłość i gotowość, z jaką Maryja odpowiedziała na Boże wezwanie oraz ból, jakiego doświadczyła pod Krzyżem.
2/9

Lilia

Symbolizuje czystość i niewinność. Kojarzona z postaciami wielu świętych, np. ze św. Józefem, św. Antonim Padewskim, św. Klarą, św. Dominikiem, św. Katarzyną, Archaniołem Gabrielem czy św. Alojzym Gonzagą.
3/9

Chaber

Ze względu na swój kolor bezpośrednio nawiązuje do Nieba. Symbolizuje porządek Królestwa Niebieskiego na ziemi oraz zwycięstwo  Chrystusa nad Szatanem (prawdopodobnie dlatego, iż wyciąg z tej rośliny wykorzystywany jest jako antidotum na jad wężowy).
4/9

Goździk

Symbolizuje Mękę Pańską. Jego grecka nazwa dianthus oznacza „kwiat Boga”.
5/9

Bratek

Kiedy roślina ta zaczyna więdnąć, pochyla się do przodu, jak gdyby się kłaniała. W tym obrazie widziano symbol uniżenia i pokory Maryi oraz Chrystusa, który przyjął ludzkie ciało.
6/9

Kwiat nardu

Biblia podaje, że kiedy Jezus odwiedził dom Szymona Trędowatego, pewna kobieta przyszła do Niego i namaściła Mu głowę olejkiem nardowym pozyskiwanym właśnie z tej rośliny. W starożytności preparat ten uznawany był za drogocenny i gościł na dworach królewskich.
7/9

Kwiat migdałowca

Jego nazwa po hebrajsku oznacza „ten, który budzi”. Kwiaty migdałowca zwiastują bowiem wiosnę i są symbolem budzącego się na nowo życia. Biblia wspomina o nim kilkakrotnie. Przykładowo wtedy, kiedy w Księdze Wyjścia Bóg nakazuje Mojżeszowi, aby ten uczynił świecznik, którego ramiona będą zakończone kielichami w kształcie kwiatów migdałowych (Wj 25, 34) czy też w Księdze Jeremiasza, gdy prorok odpowiada Bogu słowami: „Widzę gałązkę drzewa czuwającego” (Jr 1, 11) – otrzymuje ono tę nazwę ze względu na bardzo wczesną porę kwitnienia, która przypada na styczeń.
8/9

Niezapominajka

Pewna germańska legenda głosi, że nazwa „niezapominajka” nawiązuje do chwili, kiedy Bóg nadawał nazwy wszystkim roślinom. Ten drobny kwiatek miał pozostać bez imienia i wykrzyknął do Stwórcy: „Nie zapomnij o mnie, Boże!”. Do tej prośby bezpośrednio nawiązuje jego nazwa.