5 / 11
Zdjęcie z Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, w której znajdują się dwa najważniejsze miejsca dla chrześcijaństwa: skała, na której został ukrzyżowany Jezus oraz pusty grób, w którym został pochowany i z którego powstał z martwych.
+