1 / 12
Grób Chrystusa w kościele OO. Karmelitów, Warszawa 1936.
+

© fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe