10 / 12
Grób Chrystusa w kaplicy Matki Boskiej Jurowickiej w kościele św. Barbary Jezuitów na placu Mariackim, Kraków 1936.
+

© fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe