4 / 12
Grób Chrystusa w kościele św. Anny, Warszawa 1927.
+

© fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe