5 / 12
Grób Chrystusa w kościele św. Aleksandra, Warszawa 1936.
+

© fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe