6 / 12
Grób Chrystusa w kościele Matki Bożej Loretańskiej na Pradze, Warszawa 1927.
+

© fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe