8 / 12
Grób Chrystusa w kościele św. Krzyża, Warszawa 1934.
+

© fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe