9 / 12
Grób Chrystusa w katedrze św. Jana, Warszawa 1927.
+

© fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe