1 / 10
Martin Scorsese
Amerykański reżyser, autor „Milczenia”, filmu o dwóch misjonarzach jezuitach, którzy w XVII wieku przyjeżdżają do Japonii, by odnaleźć dawnego mentora i głosić Ewangelię. Reżyser spotkał się z papieżem Franciszkiem, który pogratulował mu filmu. „Tajemnica wiary to kwestia, która jest moją obsesją – wyznał w wywiadzie. – Ta refleksja była we mnie zawsze i wyrażałem ją w moich filmach. Tak odkryłem religię, która pomogła mi odkryć moje korzenie, punkty odniesienia”.
+

©Imdb