9 / 10
Caterina Murino
Piękna włoska aktorka jest praktykującą katoliczką. „Nie mieszam wiary i religii. Oddzielam to, co sama czuję od tego, co mówią ludzie. Wiara to coś, co codziennie jest ze mną w dobrych i złych momentach. Bóg jest tu! Religia to most, który łączy nas z Bogiem poprzez głos ludzi. Jezus wiedział, że Piotr go zdradzi, a więc, że człowiek go zdradzi… Jesteśmy omylni, On to wiedział”.
+

©Wikimedia