1 / 20
Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 r. w Warszawie. Jej rodzicami byli Wanda Szlenkier i prof. Ignacy Chrzanowski. „Jej dziadkowie należeli do najzamożniejszych ludzi w Warszawie, mieli wspaniały dom, pozostawili ogromny spadek”. Ale „ani mama, ani tata nie bronili jej zejść w dół drabiny społecznej, na której zajmowali poczesne miejsce”.
+

© fot. Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych