15 / 20
Była prekursorką polskiego pielęgniarstwa domowego i tzw. parafialnego - to udało się dzięki wsparciu K. Wojtyły i ks. F. Machaya. To właśnie ona była przewodniczką Jana Pawła II po świecie cierpienia. "To ona prowadziła go do konkretnych chorych, ona uczyła go, jak należy z nimi obcować, ona wreszcie stała się motorem rozległej pracy charytatywnej, która tak wspaniale rozwinęła się w czasie jego pasterzowania na stolicy krakowskiej".
+

© fot. Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych