18 / 20
„Hanna walczyła zawzięcie z traktowaniem zawodu pielęgniarki jako zajęcia drugiej kategorii w opiece medycznej, w której najważniejszy jest lekarz. Uczyła dziewczęta cenić siebie i to, co robią, ponieważ troska o chorego jest niezastąpiona, a często ma większe znaczenie niż same lekarstwa”.
+

© fot. Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych