5 / 20
Ignacy Chrzanowski zmarł 19 stycznia 1940 r. w szpitalu obozowym w Sachsenhausen. Jego żona tak wspominała nadejście smutnej informacji: „Leżałam porażona przez długą chwilę, wreszcie wstałam, podeszłam do Hani, by ją utulić. Płakałyśmy mało. Jeszcze ja płaczę łatwiej, ale Hania tak trudno”. Jakiś czas później dotarła do niej kartka, wysłana na 5 dni przed śmiercią profesora. Podpisał: „Jestem zdrów i Twój na zawsze”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna