8 / 20
Zaraz po wybuchu II wojny światowej Hanna włączyła się w charytatywną działalność Obywatelskiego Komitetu Pomocy (zainicjowanego przez kard. Sapiehę). Zatrudniono ją w Dziale Opieki nad Przesiedlonymi i Uchodźcami. Jednym z jej zadań było poszukiwanie rodzin dla żydowskich sierot. Po aresztowaniu przewodniczącej działu opieki, Marii Starowieyskiej, Hanna objęła jej stanowisko.
+

© fot. Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych