9 / 20
Hanna służyła podopiecznym Domu Samotnej Matki – przekazywała kobietom fachową wiedzę o opiece i pielęgnacji, a także pracowała na oddziale noworodków kliniki położniczej.
+

© fot. Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych