8 / 15
20 TYDZIEŃ Maluch jest na tyle duży, że mama coraz częściej czuje ruchy dziecka. Zwykle jest to czas, kiedy zleca się tzw. USG połówkowe - kiedy widać już wiele cech anatomicznych dziecka, łącznie z płcią.
+

© Shutterstock