4 / 9
Vanessa
Utworzył je irlandzki pisarz Jonathan Swift od pierwszych sylab nazwiska i imienia swojej kochanki Esther Vanhomrigh i umieścił w jednym z wierszy. Rodzicom, którzy chcieliby dać to imię swojej córce, Rada Języka Polskiego zaleca lepiej zadomowione w polszczyźnie wersje: Wanessa lub Wanesa.
+

© Shutterstock