6 / 9
Lesław
To imię po raz pierwszy pojawiło się w utworach Romana Zmorskiego, XIX-wiecznego poety, folklorysty i propagatora panslawizmu. Zostało utworzone na wzór wielu polskich imion z cząstką „-sław”, takich jak Stanisław, Władysław czy Mieczysław.
+

© Patryk Kosmider I Shutterstock