7 / 11
Kunegunda i Kinga Kunegunda to imię pochodzenia germańskiego. Dzisiaj jest w Polsce bardzo rzadkie, ale nosiło je wiele średniowiecznych księżniczek w Europie środkowej i wschodniej. Jedna z nich – królewna węgierska i żona księcia sandomierskiego Bolesława Wstydliwego (XIII wiek) – była w domu zdrobniale nazywana Kingą. Przywiozła to imię w wianie do Polski.
+

© Shutterstock